Vision and mission

CAMO vision är att vara en ledande leverantör av kablage och formverktyg för plastprodukter i hög kvalitet vilket ständigt verkar för utveckling i en ren miljö.

Vårt uppdrag:

* Att kunna tillsammans med våra kunder skapa en miljö som verkar för utveckling och lönsamhet.

* Att tillsammans med våra anställda verka för utveckling och deltagande i en harmonisk och inspirationsrik miljö

* Att verka för en öppenhet i vår verksamhet samt etiskt högt ställda krav på rättvisa och inflytande.

Copyright © 2012-2014 CAMO Technology Co., Ltd. All rights reserved